Je kan dat hier doen.

You can do so here.

We zijn niet bepaald rijk, maar we hebben een kleine som gedoneerd.

We’re not exactly rich, but we donated a small sum.

Laat deze zaak geen voorbeeld worden van hoe rijkeluiskindjes kunnen wegkomen met moord.

Don’t let this case become an example of how spoilt little rich kids can get away with murder.